Obsługa dofinansowań i szkolenia PFRON

Specjalizujemy się w obsłudze dofinansowań do pracowników niepełnosprawnych w ramach PFRON

Najbliższe szkolenia:

 

12.02.16 - Warszawa

Aktualności

 

 

 

 

 

 

 Miło nam poinformować, że firma Cracow Consulting otrzymała znak jakości Małopolskich Usług Edukacyjno-Szkoleniowych przyznawany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Znak jakości otrzymują instytucje szkoleniowe, które pozytywnie przeszły audyt, będący weryfikacją pod kątem spełniania standardów określonych przez Centrum Zapewnienia Jakości Kształcenia w Małopolsce.

Newsletter

Informacje o PFRON, najnowsze informacje o ofercie doradczej CC oraz najnowsze terminy szkoleń - zapisz się na Newsletter Cracow Consulting.

Iko/1gb (1).jpg

 Nasze usługi oferujemy w następujących obszarach:

ROZLICZANIE DOFINANSOWAŃ Z PFRON

 

W zakresie obsługi dofinansowań z PFRON naszym klientom proponujemy comiesięczne rozliczenia dofinansowań w systemie SODIR, prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej i rozliczeniowej, monitorowanie statusu firmy w PFRON. Dzieki pomocy z pfron pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie dla osoby niepełnosprawnej lub pozyskać srodki na zatrudnienie inwalidy. Dofinansowanie na zatrudnienie pracownika nie obciazy kosztów firmy a dzieki temu pracownik niepełnosprawny ma realne szanse zarobkowe.

 

SZKOLENIA OTWARTE, SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Prowadzimy szkolenia otwarte i zamknięte z zakresu zatrudniania osób niepełnosprawnych i prawidłowego rozliczania dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Na naszych szkoleniach dowiedzą się państwo jak starać się o dofinansowanie do osób niepełnosprawnych oraz jakie korzysci dla firmy niosą pracownicy niepełnosprawni.

Naszym klientom proponujemy szkolenia zamknięte z tematyki zatrudniania osób niepełnosprawnych i prawidłowego rozliczania dofinansowań do wynagrodzeń pracowników, a także obowiązujących przepisów i rozporządzeń w zakresie wpłat na PFRON, z uwzględnieniem zmian na rok 2015.

Proponujemy Państwu stworzenie indywidualnego programu szkolenia, dopasowanego do potrzeb Państwa firmy, na bazie modułów w jakich się specjalizujemy.

 

 

AUDYT

W zakresie audytu naszym klientom proponujemy weryfikacje dokumentów, analizę nieprawidłowości i ocenę firmy pod względem poprawności rozliczeń dofinansowań z PFRON.

 

PRZYGOTOWANIE FIRMY DO REJESTRACJI W SODIR PFRON

W zakresie przygotowania firmy do rejetracji w PFRON zajmujemy się analizą stanu bieżącego firmy, analizą zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych w efekcie zachęty, następnie przygotowujemy dokumentację rejestracyjną i rozliczeniową, monitorujemy proces rejestracji do momentu uzyskania loginu oraz hasła.

 

KAMPANIA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z OSIĄGNIĘCIEM WSKAŹNIKA 6% 

Cele jakie chcemy osiągnąć w wyniku powyższych działań, to:

Obniżenie kosztów funkcjonowania Klienta.

Optymalizacja kosztów i zaniechanie obowiązku wpłat na PFRON – osiągnięcie jak największego wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Wykreowanie Klienta jako organizacji wrażliwej, wspierającej aktywną działalność na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, co będzie stanowić wzór godny do naśladowania dla innych podmiotów na rynku krajowym.

 

Skorzystali z usług Cracow Consulting:

  • Portal
  • Portal
  • Portal
  • Portal
  • Portal
  • Portal
  • Portal
  • Portal
  • Portal
  • Portal

Kontakt

Cracow Consulting
ul. Pachońskiego 15, 31-223 Kraków
tel. / fax. 12 3 591 591, 794 700 708, 502 565 751
e-mail: biuro@cracowconsulting.pl