Przygotowanie do udzielania ulg we wpłatach na PFRON

Przedsiębiorstwa, które świadczą różnego rodzaju usług mogą udzielać swoim kontrahentów ulg we wpłatach na PFRON.

Nasza usługa związana jest z przygotowaniem takiego podmiotu do udzielania ulg poprzez: analizę stanu bieżącego i dostosowanie do spełniania odpowiednich warunków aby taki przywilej nabyć; symulację prawidłowego naliczania ulg; przeprowadzenie procesu do momentu pierwszego wyliczenia ulg we wpłatach na PFRON.

Nasze usługi

Skorzystali z usług Cracow Consulting