Nasza oferta

Rozliczanie dofinansowań z PFRON

Klientom proponujemy m.in. comiesięczne rozliczenia dofinansowań w systemie SODIR, prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej i rozliczeniowej, monitorowanie statusu firmy w PFRON, doradztwo w zakresie identyfikacji i zatrudniania pracowników niepełnosprawnych.

Co robimy?

Cracow Consulting to firma z wieloletnim doświadczeniem w zakresie doradztwa i obsługi dofinansowań w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach swojej działalności promujemy wrażliwość społeczną i odpowiedzialną politykę personalną uwzględniającą potrzeby osób niepełnosprawnych. Nasz profesjonalizm i obszerna wiedza z zakresu dofinansowań pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów i nawiązania stałej współpracy z wieloma firmami z obszaru całego kraju.

Rozwój Cracow Consulting zawdzięczamy dbałości o partnerskie relacje z klientami, umiejętność podejmowania wyzwań oraz ciągłemu podnoszeniu kwalifikacji. Wiemy, że tylko wysoka jakoś usług oferowanych według indywidualnych potrzeb klienta daje gwarancję zaistnienia na rynku.

Spółka Cracow Consulting ze swej strony oferuje swoim klientom następujące działania związane z rozliczeniem dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych:

 • monitoring bieżącej sytuacji w firmie w aspekcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
 • weryfikację orzeczeń i innych dokumentów równoważnych,
 • przygotowanie dokumentów do rejestracji w systemie SODIR,
 • prowadzenie comiesięcznych rozliczeń związanych z dofinansowaniami,
 • monitoring stanu zatrudniania w aspekcie spełniania warunków efektu zachęty.

Wartość/Kwota dofinansowania

Pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne ma możliwość wystąpienia o dofinansowanie kosztów płacy związanych z zatrudnieniem tych pracowników. Wartość comiesięczna dofinansowania wynosi od 450 zł do 2400 zł.

Dla przykładu przedstawiamy poniżej symulację dla trzech stopni niepełnosprawności przy najniższym wynagrodzeniu:

Stopień lekki
Wynagrodzenie brutto 1850
Koszty płacy 2230
Wartość dofinansowania z PFRON 450
Koszt pracownika 1781

 

Stopień umiarkowany
Wynagrodzenie brutto 1850
Koszty płacy 2230
Wartość dofinansowania z PFRON 1125
Koszt pracownika 1106

 

Stopień znaczny
Wynagrodzenie brutto 1850
Koszty płacy 2230
Wartość dofinansowania z PFRON 1673
Koszt pracownika 558

 

Dla wybranych schorzeń istnieje możliwość podniesienia kwoty dofinansowania o 600 zł.

Z kim współpracujemy?

Na stałe prowadzimy współpracę z ponad 300 przedsiębiorcami, zatrudniającymi łącznie ponad 3000 osób niepełnosprawnych. Dotychczas przeszkoliliśmy 1000 osób. Obsługujemy zarówno sektor prywatny jak i państwowy. Naszymi klientami są zarówno mikro, małe, średnie firmy jak i przedsiębiorstwa zatrudniające kilkanaście tysięcy osób.

Działamy na terenie całej Polski - obsługujemy również przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym.

Opowiadając na potrzeby Rynku Pracy, stale poszerzamy zakres naszych usług w tematyce rozliczeń PFRON.

W ostatnim czasie nasza oferta została uzupełniona o takie usługi jak: audyt poprawności rozliczeń dofinansowań, przygotowanie do udzielania ulg we wpłatach na PFRON, kampanie informacyjne prowadzone wśród pracowników firm w celu osiągnięcia wskaźnika 6%.

Oferta ta jest skierowana do klientów z różnych branż do których należą m.in.:

 • turystyka,
 • gastronomia,
 • przemysł cukierniczo-piekarniczy,
 • handel,
 • usługi sprzątające,
 • usługi ochroniarskie,
 • budownictwo,
 • ochrona zdrowia,
 • edukacja,
 • rekreacja.

Kto może z nami współpracować?

Naszym klientem może zostać każdy pracodawca który chce zatrudnić lub zatrudnia osobę niepełnosprawną/rencistę na umowę o pracę.

Współpracujemy zarówno z firmami:

 • do 25 etatów,
 • powyżej 25 etatów.

Dla każdej z powyższych grup mamy przygotowaną specjalną ofertę. Nasza mobilność sprawia że klientami mogą być organizacje zlokalizowane na terenie całego kraju. Sposób współpracy oraz charakter usług, pozwala nam świadczyć zlecenia dla klientów oddalonych nawet o kilkaset kilometrów od naszej siedziby.

Przygotowanie do współpracy

Cracow Consulting sprawdza swoich przyszłych klientów pod kątem wymogów formalnych, które należy spełnić aby móc otrzymać dofinansowanie z PFRON.

Warunkiem niezbędnym w procesie przygotowania do rozliczenia w PFRON jest m.in. weryfikacja dokumentu orzekającego o niepełnosprawności pracownika. Weryfikujemy również status oraz wielkość firmy, co jest szczególnie ważne przy współpracy z większymi podmiotami na rynku.

Wycena kosztów obsługi

Na podstawie zebranych danych przygotowujemy KALKULACJĘ określającą koszty obsługi rozliczeń dofinansowań w PFRON.

Dla każdego z naszych klientów ofertę przygotowujemy indywidualnie, dopasowując ją do jego potrzeb oraz aktualnej sytuacji.

To co nas wyróżnia na rynku to sposób rozliczeń z klientem, który płaci nam za usługę dopiero po widocznym efekcie - otrzymaniu dofinansowania na konto.

Umowa współpracy

Współpraca przy prowadzeniu rozliczeń dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych jest oparta zawsze o umowę współpracy.

Umowa zawiera obowiązki jakie stoją po stronie naszej oraz stronie Klienta. Od samego początku jasno definiujemy warunki i charakter współpracy.

Zostałeś naszym Klientem

Nasi klienci przenoszą na nas całość prac związanych z prowadzeniem rozliczeń dofinansowań w PFORN.

Od momentu podpisania umowy gwarantujemy:

 • przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej w PFRON,
 • comiesięczne rozliczenia dofinansowań w systemie SODIR,
 • monitorowanie statusu firmy w PFRON,
 • analiza dokumentów kadrowych nowych pracowników: orzeczenia, umowy o pracę, itd. ,
 • prowadznie korespondencji z PFRON.

Kontakt w sprawie dofinansowań z PFRON

Szczegółowych infromacji na temat możliwości dofinansowania z PFRON udziela:
Pan X
tel

Więcej w tej kategorii: Audyt »

Nasze usługi

Skorzystali z usług Cracow Consulting