Kampanie informacyjne mające na celu osiągnięcia wskaźnika 6%

Usługa ta polega na przeprowadzenie szeregu działań wśród pracowników klienta, co ma na celu pozyskanie pracowników niepełnosprawnych w celu osiągnięcia wskaźnika 6%.

Działania prowadzimy przede wszystkim wśród kadry już zatrudnionej, gdzie bardzo często zdarza się, iż pracodawcy zatrudniają pracowników niepełnosprawnych o czym nie wiedzą. Skuteczność prowadzonych przez nas działań została sprawdzona w wielu przedsiębiorstwach zarówno na rynku prywatnym jak i państwowym.

 

W tym obszarze w aspekcie usług doradczych i konsultacji dla Państwa firmy proponujemy następujące etapy i działania:

 

Analiza stanu bieżącego. 

Cykl szkoleń dla osób zarządzających oraz służb kadrowych.

Działania mające na celu optymalizację kosztów i doprowadzenie do comiesięcznych obniżek wpłat na PFRON - KAMPANIA INFORMACYJNA.

Obsługa dofinansowań – rejestracja w PFRON, szkolenie do samodzielnego prowadzenia rozliczeń pracowników niepełnosprawnych. 

Nasze usługi

Skorzystali z usług Cracow Consulting