Nasza oferta

Audyt

Usługa ta jest zdecydowanie nowością na rynku usług doradczych w obszarze PFRON. W tym obszarze klientom proponujemy m.in., weryfikację formalną dokumentów, analizę nieprawidłowości i ocenę pod względem poprawności rozliczeń dofinansowań. Korzystając z tego rodzaju usług, klienci mają pewność że nic ich nie zaskoczy w przypadku kontroli prowadzonych przez PFRON.

W tym obszarze w aspekcie usług doradczych i konsultacji dla Państwa firmy proponujemy następujące etapy i działania:

  • analiza stanu bieżącego,
  • Analiza zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych w aspekcie spełnienia efektu zachęty,
  • analiza rozliczeń dofinansowań do pracowników niepełnosprawnych.

Należy zaznaczyć, iż po każdym przeprowadzonym audycie Klient otrzymuje raport, który zawiera informację na temat wszystkich nieprawidłowości oraz rekomendację związane z ich rozwiązaniem. Dokument ten zawiera również wskazówki i analizę bieżących i obowiązujących przepisów, których przestrzeganie nie będzie skutkowało zwrotem środków do PFRON.

Nasze usługi

Skorzystali z usług Cracow Consulting