Aktualności i wydarzenia

Szkolenie dla Urzędów Miast i Gmin

W związku z olbrzymim zainteresowaniem szkoleniem dla Jednostek Budżetowych, czego efektem jest przeszkolenie w ostatnim czasie ok. 400 Urzędów Miast i Gmin oraz innych jednostek administracji samorządowej lub państwowej, proponujemy nowy termin szkolenia w czerwcu 2016r.

Szkolenie pt. ”Obowiązujące przepisy dla jednostek administracji publicznej w rozliczeniach wskaźnika i ulg we wpłatach na PFRON z uwzględnieniem zmian na rok 2016", pozwala na nabycie wiedzy w zakresie funkcjonowania PFRON a w szczególności w zakresie obowiązków nałożonych na sektor budżetowy w związku z Ustawą o Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Uczestnicy zdobywają także wiedzę w zakresie aspektów formalno-prawnych niezbędnych do tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz umiejętności identyfikacji osób niepełnosprawnych jako potencjalnych pracowników.

Najbliższe terminy: 18.08.2016r. - Rzeszów.

Nasze usługi

Skorzystali z usług Cracow Consulting